Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

TRÙNG TU CHÙA BÀ THIÊN HẬU THÁNH MẪU PHƯỚC TRIỀU NHA TRANG 23/07/2017.

ÔNG BÀ LÂM MỘC HUY - HỨA THIẾU QUYÊN TỪ ÚC CHÂU VỀ NHA TRANG TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN MỘC CÔNG TRÌNH TRÙNG TU CHÁNH ĐIỆN CHÙA BÀ THIÊN HẬU THÁNH MẪU PHƯỚC TRIỀU NHA TRANG.