Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

CHÙA BÀ PHƯỚC TRIỀU THIÊN HẬU THÁNH MẪU NHA TRANG NGÀY NAY


ÔNG BÀ LÂM MỘC HUY-HỨA THIẾU QUYÊN (VIỆT KIỀU ÚC) BỎ CÔNG ,CỦA KIẾN THIẾT LẠI CHÙA BÀ PHƯỚC TRIỀU THIÊN HẬU THÁNH MẪU  NHA TRANG :

CHÙA BÀ TRƯỚC KHI TRÙNG TU :

CHÙA NHÌN TỪ CỔNG VÀO :


CHÙA NHÌN TỪ SÂN TRONG RA BÀN THIÊN, CỔNG :


MẶT TIỀN CHÁNH ĐIỆN CỦA CHÙA  :


BIA CÔNG ĐỨC :


BIA A MÁ :


CHÙA BÀ SAU KHI TRÙNG TU :

CHÙA NHÌN TỪ CỔNG TAM QUAN VÀO :


CHÙA NHÌN TỪ SÂN TRONG RA BÀN THIÊN, CỔNG TAM QUAN :


MẶT TIỀN CHÁNH ĐIỆN CỦA CHÙA  :


BIA CÔNG ĐỨC :


BIA A MÁ :


BIA TẠ ƠN :


LÒ ĐỐT GIẤY :LƯ HƯƠNG :


GIẾNG NƯỚC :


CỔNG PHỤ :


CÔNG TRÌNH XONG KỊP ĐÓN TẾT NHÂM THÌN 2012 :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét