Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

22 Nhân Vật Thần Tiên Trong Tín Ngương Người Hoa


1. Kim Hoa nương nương;
 2. Thiên Địa phụ mẫu; 
3. Văn Xương; 
4. Tề Thiên Đại Thánh; 
5. Hoa Ông - Hoa Bà; 
6. Thanh Long; 
7. Thái Tuế; 
8. Bảo Thọ; 
9. Quan Thánh; 
10. Long Mẫu nương nương; 
11. Bắc Đế; 
12. Quan Âm; 
13. Bạch Vô Thượng; 
14. Thần Nông; 
15. Bạch Hổ; 
16. Ngọc Hoàng; 
17. Bao Công; 
18. Tài Bạch Tinh Quân (Thần Tài); 
19. Thiên Quan Tứ Phước (ông Thiên); 
20. Phúc Đức Chánh Thần (Thổ Địa); 
21. Môn quan Vương Tả (Quan gác cửa); 
22. Cửu Thiên Huyền nữ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét