Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn-元始天尊

Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Nguyên Thỉ Thiên Tôn (chữ Hán 元始天尊) là một vị thần tối cao Đạo giáo Trung Quốc, đứng đầu trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (tức Thái Thượng Lão Quân)

Theo thần thoại Trung Quốc, thuở sơ khai chưa có trời đất, trước cả hỗn mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí, có vị Nguyên Thuỷ Thiên Vương, Nguyên Thuỷ nghĩa là cái gốc đầu tiên. Nguyên Thuỷ Thiên Vương chưa phải hẳn là vị thần, mà chỉ là nguyên lý sơ khai. Khi hình thành Thái cực rồi Lưỡng nghi, có Âm dương, thì thể chất Nguyên Thuỷ Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ tạo ra trời đất, mà linh thể trở thành Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, là bậc tối cao vô thượng của cả vũ trụ. Bàn Cổ thì chết đi, nhưng linh thể Thiên Tôn thì tồn tại mãi mãi. Như thế Nguyên Thuỷ Thiên Vương và Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Bàn Cổ tuy ba mà một. Liền sau Nguyên Thuỷ Thiên Tôn là Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh.

Tam Thanh sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh tiên đều quay về cõi Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của các thần, cũng là do Nguyên Thuỷ Thiên Tôn chỉ định. Như thế Nguyên Thuỷ Thiên Tôn là Thần của các Thần.

Nơi Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ngự là cung Tử Hư, cõi đó gọi là Thánh cảnh, thuộc tầng trời Đại LaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét