Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ 千里眼Qian Li Yan-順風耳, Shun Feng Er,

the demons Qianliyan (Thousand-Mile Eye) and Shunfeng'er (Wind-Following Ear)
千里眼Qian Li Yan, Thousand Mile Eyes, one of Mazu's guardian generals
順風耳, Shun Feng Er, With the Wind Ear, the other of Mazu's guardianKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét